Blog Image

Triple Benefit: Sustainable process improvement

.

Home - Blog

Sponsor project still in operation

General Posted on 30 Apr, 2015 21:33:10

The terrible earthquake in Nepal directly hit Sankhu, close to the eco- and charity village Hamro Gaun. We are very happy that Hamro Gaun including all inhabitants remained in perfect shape during the heavy shakes. Great work René!!!
Still our thoughts go out to those who were not that lucky.

Source: NOS 8 uur journaal 20-4-2015Grote merken gaan gifvrij produceren

General Posted on 06 Dec, 2011 23:03:16

Adidas, H&M, Nike,
Puma, Li-Ning en C&A slaan de handen ineen en gaan 100 % gifvrije
kleding maken. Want schoon produceren… is toch voordeliger.

Bron: MVO NederlandThe business of sustainability: McKinsey Global Survey results

General Posted on 11 Oct, 2011 21:04:09

More companies are managing sustainability to improve processes, pursue growth, and add value to their companies rather than focusing on reputation alone.

View full articleTwente onderneemt duurzaam

General Posted on 03 Oct, 2011 21:53:38

Op 2 november 2011 vindt het 2e symposium Twente onderneemt Duurzaam plaats. Wij zijn dan te gast bij Koninklijke Grolsch N.V. in Enschede.

Bron: Twente onderneemt DuurzaamSubsidie voor procesverbetering

General Posted on 03 Oct, 2011 20:52:57

Actie E Sociale innovatie, vitale bedrijven, biedt subsidie aan werkgevers die bedrijfsprocessen verbeteren en duurzame inzetbaarheid vergroten om effectiever te werken.

Bron: Agentschap.nlGreen Deal

General Posted on 03 Oct, 2011 20:32:39

De Rijksoverheid helpt burgers, bedrijven, organisaties of andere overheden bij het realiseren van lokale duurzame projecten die moeilijk van de grond komen. Bijvoorbeeld projecten voor energiebesparing of opwekking van duurzame energie. Ze doet dit door een Green Deal af te sluiten. Inmiddels zijn 59 van deze Green Deals getekend.

Bron: RijksoverheidBedrijven maken meerjarenafspraken om 30 procent energie te besparen

General Posted on 06 Sep, 2011 21:21:09

De kern van de Meerjarenafspraak (MJA) energie-efficiency is het samen maken van afspraken tussen overheid, bedrijfsleven en instellingen om de energie-efficiency te verbeteren.
Deze afspraken omvatten ruim 1000 bedrijven verdeeld in 31 sectoren. Als laatsten werd een handtekening gezet door de sector “ oppervlakte behandelende industrie” op woensdag 31 augustus 2011.

Bron: MVO NieuwsISO 26000 en zelfverklaring in motie Tweede Kamer

General Posted on 15 Aug, 2011 21:10:44

Op 27 juni is door Kamerlid
Sjoera Dikkers (PvdA) naar aanleiding van het Kameroverleg over
ontwikkelingssamenwerking (OS), een motie ingediend om de Public Private
Partnerships (PPPs) te koppelen aan de OESO Richtlijnen en ISO 26000, inclusief
de Zelfverklaring (NPR 9026).

Bron: Duurzaam ondernemenNavigator 2.0 MVO richtlijnen

General Posted on 08 Jul, 2011 13:07:09

Bedrijven die willen weten
welke MVO-richtlijnen op hun situatie van toepassing zijn, konden hun licht al
opsteken bij de Navigator MVO-richtlijnen. Deze online tool heeft een
ingrijpende update ondergaan en is nu nóg handiger en vollediger.

Bron: Navigator MVO RichtlijnenBelangstelling voor subsidiepot duurzame energie ‘overweldigend’

General Posted on 06 Jul, 2011 12:48:47

AMSTERDAM – Een subsidiepot voor duurzame energie ter waarde
van 1,5 miljard euro is binnen vijf dagen al vergeven, zo meldt het ministerie
van Economische Zaken.

“De belangstelling blijkt overweldigend”, aldus
Maxime Verhagen, minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

De 600 projecten die hebben gewonnen bestaan uit de
productie van groen gas en het opwekken van elektriciteit uit biomassa, wind en
zon. De opgewekte energie staat gelijk aan het verbruik van 120 duizend
huishoudens.

De projecten krijgen van de overheid een garantieprijs van
maximaal 9 cent per kilowattuur elektriciteit of 62 cent per kubieke meter
groen gas. Door de subsidie wordt het verschil met de gangbare energieprijzen
overbrugd.

Hernieuwbare energie is nu nog duurder dan fossiele energie.
“Het kan nog niet op eigen benen staan”, zegt Verhagen. “Dit
rechtvaardigt in een overgangsperiode steun van de overheid.”

Volgens de overheid is de regeling, SDE+ genaamd, zo opgezet
dat verschillende vormen van duurzame energie met elkaar concurreren en
producenten worden geprikkeld voor een zo laag mogelijk subsidiebedrag in te
schrijven.

Bron: nu.nlGrotere rol voor bedrijven bij inkoop door overheid

General Posted on 27 Jun, 2011 12:55:39

Bedrijven moeten actiever betrokken worden bij het inkoopbeleid van de overheid. Deze boodschap staat centraal in het advies dat de ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland, De Groene Zaak, kennis- en netwerkorganisatie MVO Nederland en NEVI, het kennisnetwerk voor inkoop, aan Staatssecretaris Atsma aanboden.

Bron: de Groene ZaakEnergie Onderzoek Subsidie (EOS)

General Posted on 13 Jun, 2011 08:56:03

Heeft u een innovatief idee voor een onderzoeks- of demonstratieproject op het gebied van energieopwekking of energiebesparing? Agentschap NL helpt Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen het innovatieproces te versnellen.

Bron: AgentschapNLCleantech: het bedrijfsleven haalt de overheden in

General Posted on 16 May, 2011 12:56:20

Schone technologie is niet uitsluitend het domein van overheidsinstanties. Dus verwar de starheid en traagheid van overheden niet met de kleine, voorzichtige stappen die het bedrijfsleven soms noodgedwongen moet nemen. Het bedrijfsleven timmert namelijk hard aan de weg op het gebied van de ‘clean technology’.

Bron: MVOnieuwsMeer recyclen levert miljoenen op

General Posted on 09 May, 2011 08:44:30

Gemeenten kunnen 250 miljoen euro besparen op afvalverwerking als ze meer gaan recyclen. Uit berekeningen van advies- en ingenieursbureau DHV blijkt dat gescheiden inzameling van al het huishoudelijk afval zoals kunststof, papier, glas en textiel, leidt tot aanzienlijke kostenbesparingen. Deze overtreffen ruimschoots de extra investeringen in bijvoorbeeld materieel. Afval verbranden is duur, recycling levert in veel gevallen geld op.

Bron: Binnenlands bestuurGebruikte biobrandstoffen bij bedrijven steeds duurzamer

General Posted on 21 Apr, 2011 15:53:48

Medio vorig jaar ondertekenden de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI), de Nederlandse Organisatie voor de Energiebranche (NOVE), het Productschap Margarine, Vetten en Oliën (MVO) en de voormalige minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de Intentieverklaring Rapportage Biobrandstoffen 2010. Volgens afspraak zouden de bedrijven die zijn aangesloten bij de genoemde brancheorganisaties, vrijwillig melding doen van de aard, herkomst en duurzaamheid van de door hen in 2010 in Nederland op de markt gebrachte biobrandstoffen. Dit vooruitlopend op de wettelijke implementatie van de Europese richtlijn ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen. B

ron: SC Online/Ministerie van I en MGebruik bioplastics bespaart 65 procent op fossiele tegenhangers

General Posted on 30 Mar, 2011 21:08:03

Het
gebruik van hernieuwbare grondstoffen voor bioplastics en biobrandstof zorgt
voor een lagere uitstoot van broeikasgassen en verbruikt minder fossiele
energie, dan vergelijkbare plastics en brandstoffen uit de petrochemische
industrie. Voor Nederland komen alle bioplastics, en vooral het afbreekbare bioplastic
PLA, gemaakt van suikerbieten met een besparing van 65% op fossiel
energiegebruik, als beste uit de bus.

Bron: WURPico waterkrachtunit in productie

General Posted on 18 Mar, 2011 19:45:22

Het verbeterde ontwerp van een picowaterkrachtcentrale wordt momenteel gemaakt en zal worden geinstalleerd in afgelegen gebieden in Nepal. Zie http://www.triplebenefit.nl/nl/Sponsorproject.html.Praktijkverhalen over ISO 26000 en MVO

General Posted on 15 Mar, 2011 08:17:14

ISO
26000 helpt bedrijven en organisaties om op een praktische manier met MVO aan
de slag te gaan. Ook de nieuwe blog van NEN wil hier een steentje aan
bijdragen. Medewerkers van Ahrend, Bavaria, BECO Group, CSU Total
Care, Dijkhuis Aannemersbedrijf, Essent, FNV, Learn2improve
your planet, Mondial Movers, Profundo, PWN Waterleidingbedrijf
Noord-Holland, The Terrace en VNO-NCW vertellen hoe zij in de
dagelijkse praktijk maatschappelijk verantwoord ondernemen volgens ISO 26000.

Bron: NENEuropese Eco Label groeit exponentieel

General Posted on 18 Feb, 2011 09:22:55

Bron: Europese Commissie, MilieuBedrijven beter af met MVO

General Posted on 27 Jan, 2011 21:57:29

Bedrijven die al wat langer
aan de slag zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen melden dat zij in
2010 gemiddeld beter hebben gepresteerd dan hun branchegenoten. Die signalen
komen uit alle sectoren. Nederlandse bedrijven zijn duidelijk bezig met een
versnelling op het gebied van MVO en duurzaamheid. Dit blijkt uit een rondgang
onder de ruim 1350 bij MVO Nederland aangesloten bedrijven.

Bron: MVO NederlandNext »