PVC is, met een productievolume van circa 5
miljoen ton per jaar in Europa, één van de belangrijkste bulk polymeren. Omdat
men PVC vooral toepast in producten met
een lange levensduur, komen reststromen vaak pas na 40 jaar
retour. Probleem hierbij is dat deze oudere PVC soorten zware metalen bevatten.
VKG, DPI-VC, KIWA en PSP werken aan een oplossing. Lees meer: Polymersciencepark