Per 1 februari is onze zelfverklaring ISO 26000 gepubliceerd. In de zelfverklaring stelt Triple Benefit de principes en richtlijnen van ISO 26000 met voortduring toe te passen en te borgen. Trots melden wij dat wij daarmee de eerste eenmanszaak zijn die deze verklaring met bijbehorende onderbouwing heeft opgesteld.

Specifiek worden in de onderbouwing de volgende prioriteiten voor Triple Benefit genoemd:

A. Het bijdragen aan duurzaamheid door zich te
richten op ondernemingen die duurzame producten voortbrengen of die duidelijk
de ambitie hebben om hun productenpakket te verduurzamen

B. Het minimaliseren van eigen milieu impact

C. Integer, eerlijk en transparant zakendoen

D. Het delen van succes met goede doelen

E. Het naleven van richtlijnen en hulpmiddelen om
bovenstaande toetsbaar te maken

Zie de rapportage voor de volledige onderbouwing op het ISO 26000 publicatieplatform van NEN.